...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫގެރަވަ ކެއުން
މ.
(ޏ) ބޮޑުނުވެ ގާވުން.
މިބަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ދިރޭ އެއްޗެއްސާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ