...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެހި
ނ.
(ބދ) (1) ބިމަށްފެތުރޭގަސް.
(1) ވެލަށްހެދޭ ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހިރުގަނޑު . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ވިހަގިގުނި . މުޑުވައް . ފަޅަ . ފޯދުން . ދަނޑުފަނގު . ދަގަރި . ދިރުން . ތަރުކާރީ . ގައު . ޖަނަވާރު . ޖަންގަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ