...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެހެރި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވަގުތީހިޔާ ހެދުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ދަނޑީގެ ފައިދޮށް.
(2) (ސ) އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ވަގުތީގޮތުން ހަދާހިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހިޔާކުރުން . ގެހެށި . ގެހެރިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ