...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެށުން
މ.
(1) ދަވާދުފަދަ އެއްޗެއްސާއި ކައްކާ ބައެއް ތަކެތި، އެއްޗަކުން ހަލައި އެއްކުރުން.
(2) (ޏ..) ބައެއް ބާވަތުގެ ކާއެއްޗެތި ހަކުރު އަޅައިގެން ބޯކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަށައިލުން . ގޮޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ