...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެނބިގަތުން
މ.
(1) ފެންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ގަސްތުގައި ފެތިގަތުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގަޔާވެގެން ވަދެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފީނައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ