...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެނބުން
މ.
(1) ދިރޭއެއްޗެއް ކަނޑު ނުވަތަ މޫދު ނުވަތަ ފެންގަނޑެއް ފަދަ ތަނަކަށް ފެތުން.
(2) އަޑިޔަށް ދިއުން.
(3) މަޖާޒު:
ކޮންމެވެސް ފިކުރެއް ނުވަތަ އަސަރެއްގައި އިނުން.
މިސާލު:
އޭނާ އިނީ ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޑިއަށްދިއުން . ފެތުން . ޣަރަޤު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ