...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެންނެވުން
މ.
(1) މީހެއްގެ ގައިގައި އަތްއަޅައި ކޮށްޕައިލުން.
.
(2) އެއްޗެއްގެ ތެރެޔަށް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ތެރެޔަަށް ފުރިބާރުވާވަރަށް ގަދަކަމުން ކޮށްޕައި ވެއްދުން.
(3) ގެނައުން މިބަސް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
އެފޮތް މިއަދު ގެންނެވުން އެދެމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭރުވުން . ކަފަލުން . ވެދުންއަރުއްވައިގަތުން . ތަރުބިޔަތުކުރުން . ގެންނެވުން . ގެޅުވުން . ގެއްނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ