...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެންދެވުން
މ.
(1) ގެންދިއުން މިބަސް މާތްކޮށާއި އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) މަޖާޒު:
މަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުއްވައިގަތުން . މަރުހިއްޕެވުން . ފުރާނަހިއްޕެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ