...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރި
އޭގެ މަސް ބޭނުންކުރާ ޖަނަވާރެކެވެ.
ދަނޑުހެއްދުމުގައި ފަސްގަނޑު ޖެހުމަށާއި ގާޑިޔާދެމުމަށް ފިރިހެންގެރި ބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު އަރި ކޮށްފައި ޖައްސާތިންފައިޖެހި ގަސްގަނޑު.
(3) (ޏ..) ނުތާހިރު.
(4) ނއ.
(ޏ..) ބޮޑަށް ފައްކާވެފައިވާ.
މިސާލު:
ގެރިފަޅޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރީރާ . ހަވަރުގެރި . ހުއިހެއްޕުން . ނައަމްސޫފި . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނިއަފަތިގަނޑު . ރޯސްޕާން . ބަނޑު . ބަޓަރު . ބަހުރުކިޔެވުން . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ކަރާކަންވާރު . ކާކީ . ކުޑަމެދުރިޔާ . އަވަގެރި . އާހަ . އާހައާހަ . އިދުގެރިހިއްޕެވުން . އީދުގެރި . އީދުގެރިހިއްޕެވުން . އުންބޮ . އުންބޯ . އުކުނު . މަލައި . މިސުރުބޯކިބާ . މުދައު . މުދާ . މުޑުވައްކުރުން . މެޓާ . މޭސޫ . ފެންކުޅީގެރި . ދަހީ . ދަތް . ދިރޭމާލު . ދިބާޣުކުރުން . ދެގޮޅިދޭތެރެއިން ބޮޑުގެރިދާހައިވޭ . ތެޔޮހާނާގެރި . ތެޔޮހާނާސޯބު . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ގިތެޔޮ . ގުދަންމަސް . ގެރި . ގެރިކިރުމެޓާ . ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ . ގެރިގަނޑު . ގެރިގުއި . ގެރިގޫ . ގޮނޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ