...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިބޯ
ނ.
(ދ) މަސްދޯނިފަހަރުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅު މައްޔަލުގެ މައްޗަށް ޖަހާ ލަކުޑީގެ ބައެއް މިއީ، ހުންގާނުގެ މަތީކޮޅު ބަންނާނީ އެއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯއަރުވާވައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ