...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ
"ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ވިޔާނުދާކަންތައްކުރާނީ ވިޔާނުދާ މީހުންކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ