...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިވަރު
ނ.
(1) މީހެއް ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ފަށަކާޖެހިފަށެއް އޮޅައިފައި ބަންނަބަނުން.
(2) އެއްޗެއް ބަންނަން ނުވަތަ އެއްޗެހީގައި އޮޅަން ގެންގުޅޭ ފަލަ ވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާކަންވާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ