...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިދުއްވުން
މ.
މަޖާޒު:
ބިންގާ އަޅާއިރު ކޯރުތެރޭގައި ގާތައް އަތުރައި ތަޅައި ހަދައިފައި ދިޔާކޮށް އުވަ ނުވަތަ ސިމެންތި ގަށައިފައި އެގާތަކުގެ އެތެރެއަށް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ