...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިލޯބި
ނ.
މަޖާޒު:
(1) ކަމެއްގެ އަދުމުގައި މީހަކަށް ހެޔޮކޮށް ހިތަހިތައި ހުރެފައި އެކަމެއް ފުދުމުން އެމީހަކަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ހިތުން.
(2) ހިމާރު ކުލުނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ