...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިގަނޑު
ނ.
(1) ދޯނި އެހެލައިފައި ޖައްސާގެރި.
މިއީ ތިންފައިކައްޓަށް އޮންނަ ލަކުޑިއެއްޗެކެވެ.
(2) ފަހާފޮށީގެ މަތީބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ