...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރިގާ
ނ.
މެދުންގުޅިފައި ހުންނަ ހަތަރުފައި ހިމެނޭ ސިމެންތި ގަލެއް.
މިއީ، ތޮށިލުމަށާއި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބަހައްޓަން ހަދައިފައި ހުންނަ ވަރަށް ބަރު ގަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ