...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރެންޓީހަމަވުން
މ.
އެއްޗެއް ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެކަމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުން.
(2) މަޖާޒު:
ބޭނުންކެނޑުން.
(3) ބާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ