...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެރެވި
ނ.
ބައެއް ފަނިފަކުސަ ލަކުޑިފަދަ ތަކެތި ބުއިމުން އެއިން ފައިބާ ކުނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . މިސްކިތު ފަންސަންގު . ފޮރިކޫނޑި . ގެރެވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ