...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެބުޑުކަކުނި
ނ.
ފޮށިގަނޑު މަތި ކަޅުކޮށް ހުންނަ ވަށައިގެން ހުދުކޮށް ހުންނަކަކުންޏެއް.
ހަރުން ނުކުމެގެން މާދުރަކަށް ނުދާނެއެެވެ.
ކާނާ ހޯދަނީ ކައިރިންނެވެ.
މީހުންގޭން ނުނުކުމެ އުޅެންޏާ ގެބުޑުކަކުންޏެކޭ ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ