...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއަށް ފޮނުވައިލުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) އަނބިމީހާދެކެ ކަމަކާ ރުޅިއައިސްގެން ވަރިނުކޮށް ފިރިމީހާގެ ގެއިންނެރެ އަނބިމީހާ މައިންބަފައިންގެ ގާތަށް ފޮނުވައިލުން.
(2) އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ވެރިޔަކު ނުރުހިގެން އެމީހަކު ވަޒީފާއަށް ނުނުކުންނަ ގޮތަށް ގޭގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ