...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއާ
ނ.
(ގ.) ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަފަރަފަ . ބަނޑަހަގެ . ކަމީރު . ކާގެ . ކުޑަބޭރުއެރުން . ކޮޓަރި . އަތަރުގެ . ވަޅުކޮޓަރި . ވަކަރުގެ . މަރިޔާދުގެ . މަދިރިގެ . މާވަޅަގެއާ . މެދުބިތް . ފެންޑާ . ތަންގަނޑު . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގޭދޮށުކުދިން . ގޭދޮށުމީހުން . ގޭދޮށް . ގޯތިގެދޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ