...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއު
ނ.
(1) ފޮތިގަނޑެއްގެ ހަތަރުކަނުގައި ވާޖަހައިފައި ހެއްލޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިޢި ކުޑަކުދިން ނިންދަވަން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) (މަލިކު) ހާނީއްކަ.
(3) (މަލިކު) ތަޅާތެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިލޫ . ބަރުގީލަ . އުން . ގަތާފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ