...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއުޅުންޕަޅި
ނ.
(ޅ) ތިލަތަންތާނގަޔާއި ބޭރު މަތީގައި އުޅޭ ކަޅުކުލައިގެ ފަތިހަށި މަހެއް.
މީގެ އަނގަ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް 8 އިންޗި 01 އިންޗިވަރު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ