...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވަޅު
ނ.
(1) ގެއެއް އެޅުމަށް ޓަކައި ބިމަކުން ފާހަގަކޮށްފައިޥާ ބައި.
(2) ގޯތި.
(3) ގޮޅި.
މިސާލު:
ސޯޅަގެވަޅުއަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްވަޅު . ގެވަޅު . ސަތޭކަވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ