...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވައްޓާކަކުނި
ނ.
އެއްގަމުގައި ހަރުކޮނެގެން އުޅޭ ބޮޑެތިކަކުނި.
މިއީ ތޮށިގަނޑުގައި ހުދުކުލައާއި މުށިކުލަ ހުންނަ ކަކުންޏެކެވެ.
މިއުޅޭނީ ފާރުފާރު ދަށުގައްޔާއި ގޭގޭގެ ގާފޮޅުދަށުގައި ހަރުހަދައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިސްކިދެވޮއްޓި . ގެބުދި . ގެވޮއްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ