...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވާލި
ނ.
ގޭގެ ފާރުކަނޑައިގެން ދިޔައިމާ ދިޔަތަން މަރާމާތު ކުރާއިރު އިތުރަށް ފޭވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަނަށް ހުރަހަށްލައްވާ ދަނޑިބުރި ނުވަތަ ގާބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ