...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވެހިކަން
ނއނ.
އުޅުންހުރިކަން.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އަންހެނުންނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . މުދާ . ގެވަތުމުދައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ