...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވެހިކަންވާރު
ނ.
ގޭގައި ހިފައިގެންއުޅޭ ބޮޑެތި އެއްޗެހި.
މިސާލު:
އެނދު، އަށި، އަލަމާރި ފަދަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުދާ . ގެވަތުމުދައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ