...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެމަ
ނ.
(1) ބައިބައި.
(2) ޖަމާއަތް ޖަމާއަތް.
(3) ހިޖުރަ.
(4) ދޭއާދަ.
(ސަރުކާރު ޢިއްޒަތްތެރިން ވަޑައިގަންނަވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް (ދޭއާދަ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ހަވާދުކުރުން . ހިރުނދުދޫނި . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހުއިފަތުހިކާ . ހެވާ . ނާށިދިލަ . ރުއްކަނދު . ރެފުރީކަން . ބަނަ . ބަދަލި . ބިނާކުރުން . ބިންމަތި . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޯކެނޑުން . ބޯވަތް . ޅަޖެހުން . ކަނޑުކުކުޅު . ކަނޑުމަސް . ކަންބަރާ . ކަދާމާލި . ކުނބުބޯ . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . އައިނަކަށްމަހެއް . އަދާ . އަލަނާސި . އަސްބައި . އާނު . އުނގު . އުކުޅުކަށިގަނޑު . އުވަވަޅުޖެހުން . އުސްފުމުން . އޮޑި . އޮޑިކެނޑި . ވަކަރު . ވައިގުޅިޖެހުން . މަތިކަން . މަޤާމްފުޅު . މާފަތޭރި . މިލަފޭލި . މުރަނގަމައު . މުކައްބަ . މެއްކުބޯ . ފަސްތަންބަނުން . ފުރާޅުއެރުވުން . ފެންލައިޓް . ފެޅައްފަން . ފޯމަދު . ދައުލަތް . ދަތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ