...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެމަތި
ނ.
(1) އޮޑިފަހަރުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅު ކުނބަށް ނަގާރިޔާ.
(2) އެއްބުރިގޭގެ ހުރަސްބެރިތަކުގެ މަތީގައި އެއްޗެހިލާން ފިލާއަޅައިފައި އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހެޔޮކުރުން . ހުއިފަތުހިކާ . ނާށިދިލަ . ބިންމަތި . ބޯކެނޑުން . ކަދާމާލި . އުސްފުމުން . އޮޑިކެނޑި . ވަކަރު . ވައިގުޅިޖެހުން . މިލަފޭލި . މެއްކުބޯ . ފަސްތަންބަނުން . ފެޅައްފަން . ތަޅުފަތްގަނޑު . ތައު . ގެވަޑާންގަނޑު . ގެމަތިނެގުން . ގެމަތިރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ