...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެފިލި
ނ.
ގިފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑަހަގެ . ހާޖިވެރިކަން . ބޮޑުކަމުދިއުން . ކުޑަހާޖިވެރިކަން . މާގެފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ