...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެފުޅު
ނ.
(1) ކައުބަތުއްﷲ (2) މުސްލިމުންގެ ޤިބުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހޯޖާބޭކަލުން . ރަންދާނަ . ރަންދާން . ކަޢުބާ . ފީލުބާގަ . ފީލުބާގައިމީހުން . ޠަވާފުކުރުން . ޤިބުލަ . ޤިބުލަހޯދުން . ޤިބުލަފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ