...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެދަ
ނ.
ތިރިކޮށްހެދޭ ފަތްބޯކޮށް ހުންނަ ފަތްތައް ކުދި ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
މީގެރަތް ކުލަ އާއި ފެލިކުލަ ހުރެއެވެ.
ފެހިކުލައަސް ކިޔަނީ ހުދުގެދައެވެ.
މިއީ ބޭހަށާއި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެލެނބެލި . ހުދުގެދަ . ނައިބުކަން . ނަސްލު . ނޫފަންނަދަރި . ރަތްގެދަ . ރީނބުރުފިލާ . ބޭން . ކަންބަރާ . ކިޔަމަނުގައިވުން . އަރުނުދަޅު . އަލިފާންއެޅުން . މަޅުދަށް . މާފިލާ . މާގެދަ . މުށްދަށުލުން . މެސްމެރިޒަމް . މޭއްޔަހެލެނބެލި . ދުނބުޅި . ދުނބުޅިކެއުން . ތަންދޮށް . ގަނދާފެލާ . ގަނދާފެލާފަތް . ގިނދާ . ގެދަ . ގެދަފިލާ . ގެދަގަނޑު . ގެދާފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ