...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެދޮރު
ނ.
(1) ދިރިއުޅޭހިޔާވައި.
(2) ގޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިވަކަރު . ހިޔައުވަހި . ނާޑަބަރޮވަލަ . ރުއްވާ . ބަންޑާރަގޯތި . ބޭރުފެންޑާ . ބޯޓުދެލި . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އަސްވިއްކިއަސް ލަގަން ނުވިއްކާށެވެ. . އާބާދުވުން . އިމާރާތްކުރުން . ވަލުމީހުން . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވަސްމުޑި . ވަޑިންގެގެއަކު ދޮރެއް ނުހުންނާނެއެވެ . ވަޒަންވެރިވުން . މައިބަދަނެތުން . މުދައު . މުދާ . މޫޑި . މެއްލަޖެހުން . ފެންޑާ . ދިވެހި އޮނު . ދިޔަބޮޑުވުން . ދުނބުރި . ގަމުތެރެ . ގެއެޅުން . ގެވަޑާން . ގެދޮރުއެޅުން . ގޭގެ . ގޮވަތިގެދޮރު . ގޯތި . ގޯތިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ