...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެތުން
ށްފަށަށް ނުވަތަ އުޅިއުޅިތައް ހުރިއެއްޗެއް އެއްފައްމަތިން އަނެއްފަށް ނުވަތަ އެއްއުޅިމަތިން އަނެއްއުޅި ގެންގޮސްގެން އެއްފަށަކަށް ހެދުން މިސާލު:
(ހ) ބޯވަޅުގެ ހިރު ގެތުން.
(ށ) އިސްތަށިގަނޑު ގެތުން.
(2) މަޖާޒު:
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތް ބަދަހިގޮތެއްގައި ގެނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލިގަތުން . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ކަޓާރިބޮލި . ކުނިހުދުލުން . ކޮޅުވައު . އަލަމަލުކަރަށްގެތުން . ވިއުން . ވިޔުން . ވެހުން . މަހާނަބަނުން . މަކުނުތުނޑަށްގެތުން . މަސްފެހުން . ފަލަސް . ފަލަސްކުރުން . ފިނދަން އިލޮޅި . ފުރާޅުބަނުން . ދާބަނުން . ގެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ