...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެލެރީ
ނ.
(1) ފޭރާން ދެރަ.
(2) ދެރަ.
(3) ބައިސްކޯފު ދައްކާ ތަންތަނުގައި އަގުހެޔޮ ޓިކެޓުގެ ގޮނޑިތައް ހުންނަ ހިސާބުގަނޑު.
(4) ޢިމާރާތެއްގައި ހަނި ދިގުކޮށް އޮންނަ ފެންޑާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ