...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެގަނޑު
ނ.
(1) ގެއަށް ދެރަކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) އޮޑި ދޯނި ފަހަރުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހަދާ ހިޔާ.
(3) މުދައު އުފުލުމަށް ޓަކައި ހަދާފައި ހުންނަ އެއް ލޮރީއާއި ޕިކަޕް ފަދަ ތަކެތީގައި ދުއްވާ މީހާ އިންނަން ހަދާފައި ހުންނަ ހިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަރިކަބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ