...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެސްޓު ހައުސް
ނ.
(1) މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ގެ.
(2) މެހުމާން ސަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ