...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެޒެޓު
ނ.
ގާނޫނެއް ތަޞްދީޤު އެޤާނޫނު ޢާންމު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނެރުއްވާ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެޒެޓުކުރުން . ގެޒެޓުކުރެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ