...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެޔަށްދިއުން
މ.
(1) ތިމާގެ ވަޒަނަށް ދިއުން.
(2) ތިމާހުންނަ ތަނަކަށް ދިއުން.
(3) އަންހެނަކު ފިރިމީހާޔާ ދެކޮޅުވެރިވެފައި އޭނާގެ އާއިލާގެ ގާތަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ