...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭނުން
އްތި ކަންފަތިވުން.
(2) އެއްޗެއް ހިމުން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއްގައި ކޭއްތުން.
މިސާލު:
(ހ) ކެލާގޭނުން.
(ށ) ހިތްތަލަގޭނުން.
(3) ހުންޏަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހުނިގޮނޑި ތިލަފަދަ އެއްޗެއްގައި ކާށި ކާއްތައި ކުނޑިޔަށް ހެދުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމަކާ އުޅެއުޅެ ވަރުބަލިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިގޭނުން . އަޑީތެޔޮ . ފީރުލުން . ތެޔޮގޭނުން . ގޭނުން . ގޭނުވުން . ގޭއުން . ގޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ