...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭކާވަޅި
ނ.
(ސ) އެގެއެއްގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީލިބޭ މައިގަނޑު ވަސީލަތް.
(މަސްދޯނި، ނުވަތަ ވަދުދޯނި ނުވަތަ ބޮއްކުރާފަދަ (ތަކެތި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ