...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭސް
.
މިސާލު:
ކަރުގަ ގޭސް.
ށ.
ކައްކާގޭސް.
ނ.
ވިހަގޭސް.
(2) ބަނޑުގައި އުފެދޭ ވައި.
(3އެކި) ކަހަލަ މައުދަންތައް ހުންނަ ވަޅުވަޅުގައި އުފެދޭ ހުޅުހިފާގޮތް ހުންނަ ނުވަތަ އިންސާނުންގެ އެތެރެ ހަށްޓަށް ދިއުމުން ނުވަތަ ހަމުގައި ޖެހުމުން ވިހަވާ ވައި ކަހަލަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑި . ބެލޫނި . ކަރުނަގޭސް . ކުޅިބޯކިބާ . ކެފުން . އާވި . މީޓަރު . ދުން . ތޮރާބޯޓު . ލައިޓަރު . ގާސް . ގާސްލައިޓަރު . ގުލީ . ގޭހެ . ގޭސް . ގޭސްއުފެދުން . ގޭސްފުޅި . ސިލިންޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ