...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭސްފުޅި
ނ.
(1) ގޭސް އެޅުމަށްޓަކައި ބޯދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ ސިލިންޑަރު.
(2) ގޭސްލައިޓަރަށް އަޅާގޭސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަފުޅި.
(3) ކައްކާ ގޭސް އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ފުޅި.
(4) ވައިފުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ