...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭސްލައިޓަރު
ނ.
އަލިފާން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މި ދިއްލޭނީ ގޭހުންނެވެ.
އެންމެ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ސިނގިރޭޓު ފަދަ އެއްޗިހި ރޯކުރުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގާސްލައިޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ