...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭޖު
ނ.
(1) މިންއެޅުމަށާއި، ތުނިމިނާއި ބޯމިން ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
(2) އެއްޗެއްގެ ތުނިމިނާއި ބޯމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ