...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮހޮރު
ނ.
(1) މައިކަޑި ހުންނަ ހައިވާނުންގެ ކާއެއްޗެހި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހޮޅިއެއް މިއީ މައިދާ އާއި ބޮޑުކަމުދާ ދޮރާއި ގުޅުައިދޭ ދިގު ހޮޅިއެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ދަރިއަށަގަންނަ ގުނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަގޮހޮރު . ރެދަން . ރޮދިފަނި . ބަކަރިމުތް . ބުޅިފަނި . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ކަރުކޮވާ . ކަރުއެޅުން . ކައްޗީ . ކޫޒީ . އިރުވައިސައިތާނު . އޮހޮރި . ވަޅިފަން . ވަތިގޮހޮރު . މިޔަރުދުލި . މުތް . ފަލަގޮހޮރު . ފިލި . ދަށްގޮހޮރު . ގުހުރު . ގުހުރު ތެޅުވުން . ގޮހޮރެ . ޗިސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ