...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށަ
ނ.
(ސ) ގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުވަނި . ގެޅަމަސް . ގޮށަނަފާނަ . ގޮށްޖެހުން . ގޮށާ . ގޮށްރާޅު . ގޮށްރީނދޫ . ގޮށްކެޔޮ . ގޮށްފައްޓަރު . ގޮށްދުވަނި . ސަންޕާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ