...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށަނި
ނ.
(ޏ..) ހިކާވައްތަރުގެ ކުދިމަހެއް.
މިމަސް އުޅޭނީ ފަޅުމަތީގައި، ގާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
މިމަސް ކުއްލި ދުވުމެއްގައި ގޮސް މަޑުކޮށްގެން ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށަނަފާނަ . ގޮށާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ