...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށި
ނ.
(1) އެތެރެއަށް އެއްޗެހި އެޅޭގޮތަށް، ނުވަތަ އެއްޗެހީގެ މަތިންޖެހޭ ގޮތަށް ފުލަށް ހިމަކޮށް ތޫރިކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިތަފާތު އެއްޗިހިން ވަރުވަރަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ކަރުދާހުގޮށި.
(ށ) ބިޑިއަނބުރާގޮށި.
(2) މުކައްބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުގޮށި . ބިލެތްގޮށި . އައިސްކޯން . ވަތްއެނބުރުން . މަދިރިގެ . މާގޮށި . ފަތްގޮށި . ގާނު . ގޮށި . ގޯޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ